Service Details

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ ARISTO LÀO CAI

Chủ đầu tư:  Genting Group

Hạng mục công việc: Tổng thầu cơ điện

Thời gian: 2015

Một số điểm nổi bật: Khách sạn Quốc tế 5 sao


HÌNH ẢNH DỰ ÁN