Cartier Boutique

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2006


Tin liên quan

NINE WEST VINCOM BÀ TRIỆU

NINE WEST VINCOM BÀ TRIỆU

31/10/2019

Chủ đầu tư:  NINE WEST
Hạng mục công việc: Complete M&E system
Thời gian: 2009

XEM CHI TIẾT
NINE WEST LE THAI TO

NINE WEST LE THAI TO

31/10/2019

Chủ đầu tư:  NINE WEST
Hạng mục công việc: Complete M&E system
Thời gian: 2010

XEM CHI TIẾT
CỬA HÀNG GUCCI VIETNAM

CỬA HÀNG GUCCI VIETNAM

31/10/2019

Chủ đầu tư: GUCCI Corporation
Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2010

XEM CHI TIẾT
Timezone (IPH) & Big C

Timezone (IPH) & Big C

31/10/2019

Hạng mục công việc: Complete Mechanical and Electrical Services. ACMV
Thời gian: 2008 & 2012

XEM CHI TIẾT
Takashima Showroom

Takashima Showroom

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2006

XEM CHI TIẾT
Piaget

Piaget

31/10/2019

Hạng mục công việc: Complete M&E system
Thời gian: 2012

XEM CHI TIẾT

0243 787 5258