LE SPA

Chủ đầu tư: le spa

Hạng mục công việc: Electrical, MATV, BGM, Data,  Telephone Services; Plumbing & Sanitary Services

Thời gian: 2009

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA DỰ ÁN
 

Dự án khác

LE SPA

LE SPA

31/10/2019

Chủ đầu tư: le spa
Hạng mục công việc: Electrical, MATV, BGM, Data,  Telephone Services; Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT

0243 787 5258