VĂN PHÒNG MICROSOFT

VĂN PHÒNG MICROSOFT

31/10/2019

Chủ đầu tư: Microsoft Corporation
Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện và hệ thống điện nhẹ
 

XEM CHI TIẾT
CENTRAL BUILDING

CENTRAL BUILDING

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hongkong Land
Hạng mục công việc: Thi công, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị vệ sinh
 

XEM CHI TIẾT
Indochina Plaza Hanoi

Indochina Plaza Hanoi

31/10/2019

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indochina Land
Hạng mục công việc: ACMV, Electrical & Sprinkler
 

XEM CHI TIẾT
VIETCOMBANK TOWER

VIETCOMBANK TOWER

31/10/2019

Chủ đầu tư: Vietcombank

XEM CHI TIẾT
Temasek Representative Office

Temasek Representative Office

31/10/2019

Electrical Services
Air-Conditioning & Mechanical Services
 

XEM CHI TIẾT
Ernst & Young

Ernst & Young

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical Services
Thời gian: 2009

XEM CHI TIẾT
1

0243 787 5258