SPINDEX INDUSTRIES CO., LTD

SPINDEX INDUSTRIES CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Spindex Industries Limited
Hạng mục công việc: Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT
JKP PRECISION HANOI CO.,LTD

JKP PRECISION HANOI CO.,LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: JPK Precision SDN BHD

XEM CHI TIẾT
GE-SHEN CORPORATION BERHAD

GE-SHEN CORPORATION BERHAD

31/10/2019

Chủ đầu tư: GE-SHEN Corporation Berhad

XEM CHI TIẾT
ALCAMAX PACKAGING VIETNAM CO. LTD.

ALCAMAX PACKAGING VIETNAM CO. LTD.

31/10/2019

Nhà thầu chính: Golden Frontier Berhad
Hạng mục công việc: Mechanical and Electrical, ACMV, LAN system supply, installation and commissioning.
Thời gian: 2004
 

XEM CHI TIẾT
SYNZTEC (VIETNAM) CO., LTD

SYNZTEC (VIETNAM) CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hitachi Plant
Hạng mục công việc: Plumbing & Sanitary System, Fire Protection System
Thời gian: 2008
 

XEM CHI TIẾT
FLEXI COMPONENTS

FLEXI COMPONENTS

31/10/2019

Chủ đầu tư:  Flexi Components Co. Ltd
Hạng mục công việc: ACMV System
Thời gian: 2008

XEM CHI TIẾT
NEW ASIA INDUSTRIES (HANOI) CO. LTD.

NEW ASIA INDUSTRIES (HANOI) CO. LTD.

31/10/2019

Nhà thầu chính: New Toyo Co. Ltd. (Singapore / Japan)
Hạng mục công việc: Electrical supply, install and commissioning.
Thời gian: 2002
 

XEM CHI TIẾT
12

0243 787 5258