FLEXI COMPONENTS

Dự án khác

ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Armstrong Component Parts Co. Ltd. (Malaysia), Armstrong Cycle Parts SDN BHD.
 

XEM CHI TIẾT
FALCON VIETNAM

FALCON VIETNAM

31/10/2019

Chủ đầu tư:  Falcon Vietnam Co., Ltd
Hạng mục công việc: Complete M&E system


 

XEM CHI TIẾT
ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hitachi Plant
Hạng mục công việc: Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT
EMERSON NETWORK POWER

EMERSON NETWORK POWER

31/10/2019

Nhà thầu chính: Astec Electronics Co., Ltd

XEM CHI TIẾT
FUNING PRECISION COMPONENT (BAC GIANG) CO. LTD.

FUNING PRECISION COMPONENT (BAC GIANG) CO. LTD.

31/10/2019

Nhà thầu chính: Funing Precision Component Co., Limited

XEM CHI TIẾT
FUHONG PRECISION COMPONENT (BAC GIANG) CO. LTD

FUHONG PRECISION COMPONENT (BAC GIANG) CO. LTD

31/10/2019

Nhà thầu chính: Fuhong Precision Component (Bac Giang)

XEM CHI TIẾT

0243 787 5258