ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

Chủ đầu tư: Armstrong Component Parts Co. Ltd. (Malaysia), Armstrong Cycle Parts SDN BHD.

Hạng mục công việc:

Giai đoạn 1:

 • Mechanical and Electrical Services
 • General renovation work.

Giai đoạn 2:

 • Completed Electrical & Mechanical Services
 • Compressed Air Services
 • Plumbing & Sanitary Services

Giai đoạn 3:

 • Mechanical and Electrical Services
 • LPG System
 • Compressed Air & Cooing System

Giai đoạn 4:

 • 22kV HT System
 • LV System & Sub-station
 • Compressed Air System

Thời gian: 2003-2008

Dự án khác

Nhà máy Areca tại Srilanka

Nhà máy Areca tại Srilanka

15/4/2020

Chủ đầu tư: Tập đoàn Falcon
Hạng mục thi công: Tổng thầu cơ điện
Hoàn thành: năm 2018

XEM CHI TIẾT
Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy Goertex

Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy Goertex

20/3/2020

Chủ đầu tư: NMáy Goertex
Hạng mục công việc: Thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy Goertex - khu CN Quế Võ - Bắc Ninh
Thời gian: 2020

XEM CHI TIẾT
ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Armstrong Component Parts Co. Ltd. (Malaysia), Armstrong Cycle Parts SDN BHD.
 

XEM CHI TIẾT
FALCON VIETNAM

FALCON VIETNAM

31/10/2019

Chủ đầu tư:  Falcon Vietnam Co., Ltd
Hạng mục công việc: Complete M&E system


 

XEM CHI TIẾT
ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hitachi Plant
Hạng mục công việc: Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT
EMERSON NETWORK POWER

EMERSON NETWORK POWER

31/10/2019

Nhà thầu chính: Astec Electronics Co., Ltd

XEM CHI TIẾT

0243 787 5258