Piaget

Piaget

31/10/2019

Hạng mục công việc: Complete M&E system
Thời gian: 2012

XEM CHI TIẾT
Montblanc Boutique

Montblanc Boutique

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2006

XEM CHI TIẾT
Louisa Boutique

Louisa Boutique

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2006

XEM CHI TIẾT
Cartier Boutique

Cartier Boutique

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2006

XEM CHI TIẾT
Chopard Boutique

Chopard Boutique

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical, LAN & Telephone Services
Thời gian: 2005

XEM CHI TIẾT
VĂN PHÒNG MICROSOFT

VĂN PHÒNG MICROSOFT

31/10/2019

Chủ đầu tư: Microsoft Corporation
Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện và hệ thống điện nhẹ
 

XEM CHI TIẾT
CENTRAL BUILDING

CENTRAL BUILDING

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hongkong Land
Hạng mục công việc: Thi công, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị vệ sinh
 

XEM CHI TIẾT
Indochina Plaza Hanoi

Indochina Plaza Hanoi

31/10/2019

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indochina Land
Hạng mục công việc: ACMV, Electrical & Sprinkler
 

XEM CHI TIẾT
123456

0243 787 5258