VIETCOMBANK TOWER

VIETCOMBANK TOWER

31/10/2019

Chủ đầu tư: Vietcombank

XEM CHI TIẾT
Temasek Representative Office

Temasek Representative Office

31/10/2019

Electrical Services
Air-Conditioning & Mechanical Services
 

XEM CHI TIẾT
Ernst & Young

Ernst & Young

31/10/2019

Hạng mục công việc: Electrical Services
Thời gian: 2009

XEM CHI TIẾT
LE SPA

LE SPA

31/10/2019

Chủ đầu tư: le spa
Hạng mục công việc: Electrical, MATV, BGM, Data,  Telephone Services; Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT
ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

ARMSTRONG COMPONENTS VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Armstrong Component Parts Co. Ltd. (Malaysia), Armstrong Cycle Parts SDN BHD.
 

XEM CHI TIẾT
FALCON VIETNAM

FALCON VIETNAM

31/10/2019

Chủ đầu tư:  Falcon Vietnam Co., Ltd
Hạng mục công việc: Complete M&E system


 

XEM CHI TIẾT
ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

ASAHI INTECC VIETNAM CO., LTD

31/10/2019

Chủ đầu tư: Hitachi Plant
Hạng mục công việc: Plumbing & Sanitary Services
 

XEM CHI TIẾT
EMERSON NETWORK POWER

EMERSON NETWORK POWER

31/10/2019

Nhà thầu chính: Astec Electronics Co., Ltd

XEM CHI TIẾT
123456

0243 787 5258